Liczba odwiedzin strony: 13088 Osób na stronie: 1
 

Beszczyńska-Kowalska Izabela, adwokat.
Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 205 poz. 1492 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Progra
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 6 listopada 2007 r.) Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, przy czym upoważniona osoba może jednego dnia złożyć wyłącznie: 1)   jeden wniosek lub 2)   dwa wnioski tego samego wnioskodawcy - w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.". §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
Monitor Polski 2005 Nr 30 poz. 414 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 31 maja 2005 r.) nr Z. 110-16-2005 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Jana WIELIŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe.
KRS 0000335210 - SALUS HOMINIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SALUS HOMINIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BRATYSŁAWSKA 1A 31-201 KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
679-301-64-23 120998333 0000335210
KRS 0000335209 - E-FFECTICA.PL STĘPNIAK I TOKARSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
E-FFECTICA.PL STĘPNIAK I TOKARSKI SP. J. SP. J. 2009-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARIENSZTAT 21/3 00-302 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000335209
KRS 0000335208 - UNIWERSUM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UNIWERSUM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYSOKA 3 26-600 M. RADOM M. RADOM M. RADOM MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
796-288-52-12 141910968 0000335208
KRS 0000335207 - "F2S2" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"F2S2" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OS. KRESOWE 58 62-023 KAMIONKI KÓRNIK POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
777-312-43-11 301170798 0000335207
KRS 0000335206 - OFF-ROAD KLUB JAROSŁAW
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OFF-ROAD KLUB JAROSŁAW STOWARZYSZENIE 2009-09-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH 28 37-522 SZÓWSKO WIĄZOWNICA JAROSŁAWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000335206